БИЗНЕС КАТАЛОГ
БИЗНЕС КАТАЛОГ САРАФОВО

Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл.№30 в масив 15 местност „Манастирското" в землището на кв.Сарафово

26.08.2015 сряда

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция ЦАУ "Изгрев"

Изх.№ 94 -В-286( 3 )/ 26.08.2015г.

До Величка Иванова Кънева

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1105/29.04.2014г. на Зам. Кмета на Община Бургас е допълнена Заповед №1211/13.10.2005г. с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с пл.№30 в масив 15 местност "Манастирското" в землището на кв.Сарафово.Заповедта е изложена в ст.№5 на Дирекция ЦАУ" Изгрев", всеки ден от 8.30 до 12.30ч. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването на настоящото съобщение до Административен Съд - Бургас чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев".

Тел.за справка 056/863239, Гл.спец.АС: Хр.Петрова

Източник: Община Бургас


Агенция за Недвижими имоти© 2011-2021. Сарафово Инфо