неделя, 16 октомври 2011 г.

Обещанията на кмета Димитър Николов към жителите на Сарафово
Гробищният парк запазва статута си, ще има рибарско пристанище и новият жилищен квартал „Кюшето" ще влезе в регулацията на Бургас.

Това заяви Димитър Николов по време на среща с жителите на Сарафово .

„Решението за статута на гробищния парк вече е обнародвано в Държавен вестник  и никой няма да го превръща в почивен комплекс.

Двете буни в Сарафово, които ползват рибарите, вече имат статут на рибарско пристанище. То ще включва лодкостоянки,  хладилна база, битови помещения  и  ще осигури безопасността и добрите условия за  рибарите от Сарафово.

Проектът на новия жилищен квартал „Кюшето" е включен в регулацията на Бургас, предстои само разглеждането му на експертен съвет и гласуването му от новия Общински съвет.
Още се предвижда изграждането на велоалея, свързваща Морската градина на Бургас и Сарафово, нова ясла, изнесена приемна на общината, която да обслужва туристите през летния сезон, както и изграждане на футболно и волейболно игрище в двора на училището. Готов е и проектът за шумоизолиращата стена, която ще намали шума до 50%, предстои изграждането й.
Срещата,, завърши с отправена благодарност към Димитър Николов за подобрените условия, в които днес се помещават децата на Сарафово.от директорите на детската градина, училището и читалището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!