сряда, 5 септември 2012 г.

От държавен вестникВ Държавен вестник бр.68 от 04.09.2012г. е обнародвано следното решение на Общински съвет – Бургас :

 - Решение № 11-11/26.06.12г. за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на местността „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“) в землището на кв.Сарафово при условията на чл.16 от ЗУТ с приложена редукция от 25%, ведно с правилата и нормите за неговото прилагане. Планът е изложен за разглеждане в ТД “Изгрев“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!