сряда, 25 март 2015 г.

Забраняват строителството в Сарафово от 1 ЮЛИ

25.02.2015 сряда 
СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас съобщава, че с протокол № 48 от проведеното на 17.02.2015 г. заседание на Общински съвет Бургас на основание Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам. Кмет на Община Бургас съгласно Заповед № 204/30.01.2015 г. относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие е прието

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл.15 ал.2 от ЗУЧК, Общински съвет Бургас, определи периода , в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи в КВ.Сарафово :

От 1 юли 2015 г. до 15 септември 2015 г. за територията на: кв. "Сарафово", вкл. неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК, в които попада и Курортна зона местност "Ъгъла" и кв. "Крайморие" вкл. неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК.

II. Забраната в определените в т.I, 1 територии не се отнася за строителството на линейни обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата.

III. На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определената територия и период се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Източник: Община Бургас


Споделете на вашата стена във Facebook

Агенция за Недвижими имоти