събота, 21 март 2015 г.

Общината изгради защитни съоръжения в Сарафово преди пролетните дъждове

21.03.2015 събота
Последните тежки наводнения в Бургас бяха на 31 януари - 4 февруари. Заради тях дори се наложи обявяване на частично бедствено положение в най-пострадалите райони на общината.

В Сарафово бе констатирано, че дъждът и придошлите високи води от близките селскостопански площи наводняват улици и ги запълват с кална маса. За спиране на тези процеси, преди да са почнали пролетните дъждове, Община Бургас изгради преградни съоръжения в квартала. Те са направени от габиони - взаимносвързани модули, изработени от двойноусукана телена мрежа и запълнени с трошено-каменна фракция.

Целта е на някои места калните потоци да се спрат, а на други да се насочат в безопасна посока.

Източник: Община Бургас


Споделете на вашата стена във Facebook
Агенция за Недвижими имоти