понеделник, 4 май 2015 г.

Правителството отпусна пари за свлачищата в Сарафово

04.05.2015 понеделник
С постановление кабинетът отпусна 9 милиона лева за укрепване на свлачищата в околностите на Сарафово и Лесопарк „Росенец”. Осигурените средства са в отговор на аргументираното искане за държавна помощ, изпратено от кмета Димитър Николов до министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова. С него се търсят средства за брегоукрепване в околностите на квартал Сарафово и Лесопарк "Росенец", където са регистрирани свлачищни процеси в територии - държавна собственост.

Основните физико-геоложки явления и процеси, които моделират бреговия склон от Бургаски солници до нос Лахна, са свлачищата и абразията. Целият участък попада в урбанизираната градска територия. Оттам редовно преминават пешеходци и велосипедисти. Лошото състояние на терена и опасността от свличане на земни маси застрашават здравето и живота на хората.

Според Община Бургас реализирането на цялостен актуализиран проект за брегоукрепване ще позволи реализиране на бъдещите градоустройствени предвиждания в района на Сарафово, ще осигури сигурността на едно от най-големите летища в страната, ще даде и възможност за задоволяване на обществените нужди от реализиране на крайбрежен парк, осигуряващ връзката със съществуващата градска зелена система в екологична и мобилна градска среда.

Източник: Радио Бургас


Споделете на вашата стена във Facebook
Агенция за Недвижими имоти