вторник, 23 юни 2015 г.

Приемат оферти за 86-а жп линия Бургас - Владимир Павлов - Сарафово23.06.2015 вторникСнимка: balkanec.bg


До 25 юни приемат оферти за проучване на жп трасето от гарата до летището в Сарафово

На 16 юни ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" обяви търг за "Изготвяне на предварителни проучвания и идеен проект по части железен път и геодезия за изграждане на железопътна връзка между жп гара Бургас и летище Бургас".

Общата дължина на отсечката от жп гара Бургас до летището е приблизително 13 км, от които към настоящия момент се експлоатират 3 км железен път, представляващи част от жп линията Бургас - Сарафово. За да може линията да се използва и за превоз на пътници от жп гара Бургас до летище Бургас и обратно трябва да се изгради ново трасе, чрез отклонение от съществуващата железопътна линия.

Осигуряването на еднопътна, неелектрифицирана железопътна връзка за движение на влакове с проектна скорост до 80 км/ч чрез използване в максимална степен на съществуващата инфраструктура по 8-а жп линия Пловдив - Бургас и 86-а жп линия Бургас - Владимир Павлов - Сарафово ще допринесе за удобен и бърз превоз на пътници между жп гара Бургас и летище Бургас. За целта трябва да се проучи възможността за осигуряване на железопътна връзка за превоз на пътници между жп гара Бургас и летище Бургас, което изисква изготвяне на идеен проект по части железен път и геодезия и изготвяне на предварителни проучвания по части: инженерно-геоложки проучвания; конструктивна за съоръжения; сигнализация; телекомуникации; пътна; технологична.

Предварителните проучвания следва да са за еднопътна, неелектрифицирана жп линия, по която да се извършва превоз на пътници с дизелови мотрисни влакове. За осигуряване на пропускателна способност на проучвания железопътен участък, бъдещият консултант трябва да предвиди на подходящо местоположение разделен пост/спирка за разминаване на пътническите влакове. Трябва да бъде предвидена и гара/спирка при летището в Сарафово.

При изготвянето на предварителните проучвания консултантът трябва да отчете всички настоящи и бъдещи инвестиционни инициативи на възложителя в района на проекта, и по-конкретно проектите за рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас – Фази 1 и 2, както и проектните решения, залегнали в идейния проект за развитие, изготвен по проект "Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас".

Прогнозната стойност на дейностите е 65 000 лева.

Ще спечели офертата с най-ниска цена. Крайният срок за предаване на оферти е 16:45 часа на 25 юни 2015 г.

Източник: infrastructure.bgАгенция за Недвижими имоти