четвъртък, 16 юли 2015 г.

Избраха проектант за 86-а жп линия Бургас - Владимир Павлов - Сарафово

16.07.2015 четвъртък


Снимка: balkanec.bg

В началото на месеца тръжната комисия за "Изготвяне на предварителни проучвания и идеен проект по части железен път и геодезия за изграждане на за 86-а жп линия Бургас - Владимир Павлов - Сарафово" обяви за победител в търга "Трансгео"ООД. Участникът представя цена без ДДС 45 300 лв. Участникът е посочил 12 седмици срок за изпълнение на договора.

Общата дължина на отсечката от жп гара Бургас до летище Бургас е приблизително 13 км, от които към настоящия момент се експлоатират 3 км железен път, представляващи част от жп линията Бургас - Сарафово. За да може линията да се използва и за превоз на пътници от жп гара Бургас до летище Бургас и обратно трябва да се изгради ново трасе, чрез отклонение от съществуващата железопътна линия.

Предварителните проучвания следва да са за еднопътна, неелектрифицирана жп линия, по която да се извършва превоз на пътници с дизелови мотрисни влакове. За осигуряване на пропускателна способност на проучвания железопътен участък, бъдещият консултант трябва да предвиди на подходящо местоположение разделен пост/спирка за разминаване на пътническите влакове. Трябва да бъде предвидена и гара/спирка при летище Бургас.

Източник: infrastructure.bg
Агенция за Недвижими имоти