събота, 15 август 2015 г.

Целодневна детска градина 19 Ален Мак Сарафово

15.08.2015 съботаЦДГ №19 "Ален мак" е отворена през 1985 година. Условията в групите отговарят на всички нормативни изисквания за нормална УВР:

- самостоятелни занимални
- спални
- съблекални
- офиси
- физкултурен салон
- помещение за допълнителни дейности

Реалните резултата и широкия социален отзвук дава увереност и потвърждават, че ЦДГ "Ален мак" е детската градина с име, позиция и мисия. Това даром не се дава, а се завоюва:

- Участие в националния експеримент за внедряване на туристическата дейност в режима на детската градина
- Участие в програмата "Система на екологично образование на учащите в Бургас - раздел ПВ
- Туристически лагери с начало 1989 год.
- Дългогодишна базова работа към УИ за ПДНУ "Христо Ботев", сега педагогически департамент към ТУ "Асен Златаров" с начало 1988 год.
- Участие в национални, общински и регионални изложби

В детската градина има изградени школи по допълнителни дейности:

- английски език
- изобразително изкуство
- футбол
- диско танци
- православни християнски ценности


ЦДГ №19 "Ален мак"
Адрес: Сарафово, ул. "Антон Иванов" №24
Директор: Бойчева
Тел. 056 872238
Мобилен телефон: 0885/246647, 0887/826571
E-mail: cdg_alen_mak@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/CdgAlenMak


Агенция за Недвижими имоти