сряда, 26 август 2015 г.

Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл.№33 в масив 14 местност „Овошките" /б.м."Манаф хенде"/ в землището на кв.Сарафово

26.08.2015 сряда

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция ЦАУ "Изгрев"

Изх.№ 70 -А-190( 3 )/ 26.08.2015г.

До "НОРМАТИВ" ООД
с управител Иван Недялков

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1096/29.04.2014г. на Зам. Кмета на Община Бургас е допълнена Заповед №605/13.03.2008г. с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с пл.№33 в масив 14 местност "Овошките"
/б.м."Манаф хенде"/ в землището на кв.Сарафово.Заповедта е изложена в ст.№5 на Дирекция ЦАУ" Изгрев", всеки ден от 8.30 до 12.30ч.Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването на настоящото съобщение до Административен Съд - Бургас чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев".

тел. за справка 056/863239,Гл.спец.АС: Хр.Петрова

Източник: Община Бургас


Агенция за Недвижими имоти