сряда, 26 август 2015 г.

Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл.№51 в масив 15 местност „Манастирското" в землището на кв.Сарафово

26.08.2015 сряда

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция ЦАУ "Изгрев"

Изх.№ 70 -Д-224( 2 )/ 26.08.2015г.

До "ДОСА" ООД с управител Франсиско Давид Пара Фернандез

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1103/29.04.2014г. на Зам. Кмета на Община Бургас е допълнена Заповед №1063/23.05.2007г. с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с пл.№51 в масив 15 местност "Манастирското" в землището на кв.Сарафово.Заповедта е изложена в ст.№5 на Дирекция ЦАУ" Изгрев", всеки ден от 8.30 до 12.30ч.Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването на настоящото съобщение до Административен Съд - Бургас чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев".

Тел.за справка 056/863239, Гл.спец.АС: Хр.Петрова

Източник: Община Бургас


Агенция за Недвижими имоти