петък, 14 август 2015 г.

Софийска фирма ще озеленява Сарафово

14.08.2015 петък
Софийската фирма „Про Плантс“ ЕООД е избрана за изпълнител на озеленяването на квартал Сарафово.

Задълженията на изпълнителя са целогодишно да поддържа и почиства съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност, включително паркови елементи, детски площадки, поливни системи, както и да извършва дейности по изграждане на нови зелени площи.

„Про Плантс“ развива мащабна дейност в цялата страна. Нейно дело са цветните градини пред НДК.

Източник: topnovini.bg


Агенция за Недвижими имоти