петък, 18 септември 2015 г.

Закриват избирателната секция в ВПД Сарафово

18.09.2015 петъкЗаповед РД-16-856/01.09.2015 г. относно образуване избирателни секции на територията на Община Поморие за произвеждане избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г. като ЗАКРИВАМ избирателна секция 021700050 на територията на ВПД-Сарафово поради факта, че не са налице минималният брой избиратели 10 (десет) на брой за образуване на избирателна секция:

Настоящата заповед да бъде обявена публично. Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия – Поморие.

Източник: pomorie.bg

Цял денн SPA в Атлантис кв.Сарафово за 12.50 лв - Вижте ТУК


Агенция за Недвижими имоти