вторник, 24 ноември 2015 г.

Одобряване на ПУП местност„Ъгъла“ /бивша „Кюшето“/, землище кв.Сарафово, землище гр.Бургас

24.11.2015 вторник
Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр.Бургас, за обособяване на УПИ XXVI-1147, кв.7, местност„Ъгъла“ /бивша „Кюшето“/, землище кв.Сарафово, землище гр.Бургас.

Вижте докладната записка ТУК

Източник: Община  Бургас


Агенция за Недвижими имоти