петък, 27 ноември 2015 г.

Предстоящо събрание в Читалище „Ангел Димитров“ в Сарафово

27.11.2015 петък


Покана

УС на ЗКПУ "Сарафово" гр.Бургас кв.Сарафово свикеа Общо събрание на член-кооператорите на 28 ноември 2015 год. (събота) при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КООПЕРАЦИЯТА КЪМ 30 НОЕМВРИ 2015 ГОД.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА РЕНТАТА ЗА 2016 год. И ПРИЕМАНЕ НА РАЗСЧЕТИТЕ ЗА 2016 год.

4. ИЗБОР НА УС, КС И ПРЕДСЕДАТЕЛ.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО В КВ.САРАФОВО В 8.30 ЧАСА.

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЛЕД ЕДИН ЧАС В 9.30 ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД И НА СЪЩОТО МЯСТО.

ПОКАНВЕМЕ ВИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО.

Източник: УС на ЗКПУ "Сарафово"


Агенция за Недвижими имоти