четвъртък, 17 декември 2015 г.

Отчуждаване на имоти в Сарафово

17.12.2015 четвъртъкОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
влязъл в сила ПУП - ПУР, одобрен с Решение №29-34/18.12.2009г. на Общински
съвет – Бургас за нови обслужващи улици в квартали от №70 до №82 за разширение
на кв.Сарафово, гр.Бургас и с оглед задоволяване на важни и значими обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Община Бургас открива
процедура за принудително отчуждаване на имоти, собственост на физически и
юридически лица - частна собственост, както следва:

ВИЖ ТУК

Източник: Община  Бургас


Агенция за Недвижими имоти