вторник, 12 януари 2016 г.

Предпроектно проучване на жп линията Бургас – Сарафово

12.01.2016 вторникВ ход е предпроектното проучване за изграждане на градска железница в Бургас, която ще осъществява връзка между жп гара и летището. Общата дължина на отсечката ще е приблизително 13 км, от които сега се експлоатират 3 км железен път, представляващи част от жп линията Бургас – Сарафово. В този участък се движат предимно товарни влакове, с ниска скорост заради лошото състояние на железния път и осигурителната техника. В бъдеще, за да може линията да се използва и за превоз на пътници от жп гара Бургас до летище Бургас и обратно, трябва да се изгради ново трасе чрез отклонение от съществуващата железопътна линия.

Счита се, че осигуряването на еднопътна, неелектрифицирана железопътна връзка за движение на влакове с проектна скорост до 80 км/ч чрез използване в максимална степен на съществуващата инфраструктура по жп линии 8 и 86 Бургас – Владимир Павлов – Сарафово ще допринесе за удобен и бърз превоз на пътници между жп гара Бургас и Летище Бургас. Обсъжда се и вариант на следващ етап трасето да продължи в посока Поморие.

Инициативата за изграждане на градската железница бе обявена от министъра на транспорта Ивайло Московски през 2015 г. На 16 юни Национална компания „Железопътна инфраструктура“ обяви търг за жп връзката от гарата до летището. На 1 юли бяха обявени и резултатите от търга. Проектант на връзката жп гара – Летище Бургас е „Трансгео“ ООД, спечелило конкурса с предложение за 45 300 лв. без ДДС.

Превозът на пътниците по новата жп линия ще се извършва с дизелови мотрисни влакове. За осигуряване на пропускателна способност на проучвания железопътен участък, проектантът ще трябва да предвиди на подходящо местоположение разделен пост/спирка за разминаване на пътническите влакове. Трябва да бъде предвидена и гара/спирка при летище Бургас.

Предвижда се проектът за връзка между жп гарата и летището в Бургас да се финансира от проект „Техническа помощ на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, фаза 2″ на ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Строителството ще се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. като част от развитието на жп възел Бургас по проект „Модернизация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2″.

Източник: nabrega.bg
Агенция за Недвижими имоти