вторник, 23 февруари 2016 г.

Може да намалят таксата за детска градина в Сарафово

23.02.2016 вторникКметът Димитър Николов предлага таксата за детските градини да се намали. За целта трябва да се измени и допълни местната Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас.

Предложението на кмета е диференцираната такса за присъствен ден да се намали от 1,65 лева на 1,52 лева - това важи за всички сезони без летния. За летния период, 1 юни - 31 август, се предвижда от 2,50 лева дневната такса да стане 2,38 лева.

Основният аргумент за предложеното от кмета Николов намаление са последните калкулации на сметките за отопление в детските градини. В тях се забелязва трайно намаление, откакто Общината санира сградния им фонд и въведе допълнителни мерки за енергийна ефективност. Тези икономии позволяват да се отнеме малко от финансовата тежест, която пада върху бургаските родители.

Ако предложението на кмета бъде прието, по-ниски такси ще се плащат още от този месец нататък.

Източник: Община Бургас