четвъртък, 10 март 2016 г.

ВиК - Текущи ремонти в Сарафово на 10.03.2016г

10.03.2016 четвъртъккв. Сарафово ул."Рила "  ул "Родопи " - .
авария на водопровод от разпределителната мрежа

Източник: ВиК Бургас