четвъртък, 23 юни 2016 г.

Подобряване на експлоатационните характеристики на рибарско пристанище Сарафово“

23.06.2016 четвъртъкОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ САРАФОВО“

Виж цялата обява ТУК

Източник: Община Бургас