вторник, 7 юни 2016 г.

В Сарафово борят свлачищата с нова канализация

07.06.2016 вторникНова водопроводна система и реконструкция на съществуващата смесена канализация ще правят в бургаския квартал Сарафово. Община Бургас вече е кандидатствала и е одобрена за финансиране по ОП „Околна среда“ за проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в квaртала.

Сега общината оправя искане до Министерски съвет за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж на морски плаж „Сарафово“, който изключителна държавна собственост.

Проектът предвижда изпълнение на разделна канализационна инфраструктура в разширението на Сарафово и реконструкция на съществуващата смесена канализация, където е доказано, че диаметърът е недостатъчен, както и реконструкция и изграждане на нова водопроводна мрежа, успоредно в трасетата на новопроектираните канали.

При изготвяне на проекта са предложени два варианта на заустване на дъждовните води. Приет е вторият вариант за дълбоководно заустване на дъждовните води, чрез брегово заустване извън зоната за къпане с точка в близост до новоизграденото Рибарско пристанище. Проектът е от изключително значение за обслужването на територията, осигуряване отвеждането на дъждовните води и осигуряване устойчивостта на ската в условията на съществуващо свлачище. Със събирането и отвеждането на дъждовните води ще бъдат предотвратени евентуални свлачищни процеси, предизвикани от допълнително въздействие на повърхностните води и предизвикване на ерозия в резултат на стичане на дъждовна вода.

Искането от Министерски съвет в полза на община Бургас ще бъде гласувано на престоящата сесия на Общински съвет в края на месеца.

Източник: e-burgas.com