събота, 18 юни 2016 г.

Вижте кои са разрешените зони за къпане в Сарафово

18.06.2016 съботаС П И С Ъ К на зоните разрешени и неразрешени за къпане през летния сезон на 2016г. /01.06.2016 г. – 30.09.2016 г./
Настоящият списък е изготвен съгласно т. III от Заповед № 1281/ 12.05.2016 г. на кмета на община Бургас, във връзка и със Заповед № 826/ 31.03.2016 г.

1. Максимално обезопасяване:

1.1. Зона за къпане № 02017 – Централен плаж, кв. Сарафово, Бургас;
1.2. Зона закъпане № 02018 – Плаж Черноморски солници – Бургас;
1.3. Зона за къпане № 02019 – Северен плаж, Бургас;
1.4. Зона за къпане № 02020 – Централен плаж, Бургас;
1.5 Зона за къпане № 02021 – Централен плаж, кв. Крайморие, Бургас;
1.6. Зони за къпане – всички плувни басейни, намиращи се на територията на община Бургас, които са регистрирани в Регионална здравна инспекция – Бургас.

2. Средно обезопасяване

На средно обезопасяване подлежат водните площи и прилежащите плажни ивици, които остават без стопанин след обявени конкурси за стопанисване и са неохраняеми и забранени за къпане:

2.1. Морски плаж Сарафово юг;
2.2. Морски плаж Атанасовска коса без част 1;
2.3. Морски плаж Крайморие - север ;
2.4. Морски плаж Крайморие – юг;
2.5. Морски плаж Отманли;
2.6. Морски плаж Росенец;
2.7. Морски плаж Росенец – изток;
2.8. Морски плаж Сарафово север ;
2.9. Морски плаж Сарафово 1;
2.10.Морски плаж Сарафово 2;
2.11. Морски плаж Сарафово юг 1;
2.12. Морски плаж Крайморие - север 2;
2.13. Морски плаж Крайморие -север 3.

3. Минимално обезопасяване – забранени за къпане:

3.1. Езеро Вая
3.2. Мандренско езеро
3.3. Язовир Маринка (в ликвидация, местност „Горните плочи“) – село Маринка
3.4. Язовир Аязмото – кв. Горно Езерово
3.5.Язовир Мармара (в ликвидация) – гр. Българово
3.6. Язовир Домус Орман (Големия язовир, местност „Жълъда“) – с. Миролюбово
3.7. Язовир Селско дере (Малкия язовир, местност „Жълъда“) – с. Миролюбово
3.8. Язовир Домус Орман (горен) – с. Изворище
3.9. Язовир Селския (долен)– с. Изворище
3.10. Язовир Хурдере (местност „Бързия дол“) – с. Извор
3.11. Язовир Кайлъдере (в ликвидацция, местност „Камен дол“)– с. Извор
3.12. Язовир Дермен дере – кв. Рудник
3.13. Язовир Марин дере – кв. Рудник
3.14. Язовир Канджик дере І – гр. Българово
3.15. Язовир Канджик дере ІІ – гр. Българово
3.16. Язовир Курбара дере – кв. Банево
3.17. Язовир Погребите – кв. Банево
3.18. Язовир Герена – кв. Банево
3.19. Язовир Арнауд дере І – с. Драганово
3.20. Язовир Арнауд дере ІІ – с. Драганово
3.21. Язовир Старите лозя – кв.Черно море
3.22. Язовир Надежда (в ликвидация) – с. Братово
3.23. Язовир Твърдица – с. Твърдица
3.24. Язовир Студената вода – кв. Долно Езерово

Съгласно т. II от Заповед № 1281/ 12.05.2016 г. на кмета на община Бургас - през летния сезон за къпане – от 01.06.2016 г. до 30.09.2016 г., определен от Регионална здравна инспекция – Бургас, стопаните на водните площи и плажни ивици следва да:

- осъществяват задължителни дейности на морския плаж съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, а именно: дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж;

- осигурят активно и да разпространят информацията по чл. 19, ал. 1 от Наредба №5 от 30.08.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, чрез указателна табела, която да бъде налична през целия сезон за къпане, на лесно достъпно място в близост до водите за къпане.

Източник: Община Бургас