понеделник, 15 август 2016 г.

Вижте дали вашето джипи е в този списък!

15.08.2016 понеделникМедицински център "Св. Николай Чудотворец", който се намира до Спешно отделение на МБАЛ Бургас, преглежда безплатно пациенти на 62-ма общопрактикуващи лекари извън работното им време.
Това е от 20 ч. вечерта до 8 ч. сутринта, в събота и неделя, и в дни, обявени за официални празници.

Заплаща се потребителска такса, като лицата, освободени от такса в предвидените от закона случаи не я заплащат (деца, военноинвалиди, социално-слаби и др.).

Съгласно закона, лекарите в дежурния кабинет нямат правомощия по издаване на медицински документи за насочване на пациентите към други специалисти за консултативни прегледи, за извършване на медико-диагностични и други изследвания.


Вижте дали Вашето джипи е в този списък. Ако не е, попитайте го къде да търсите медицинска помощ в извън работното му време!


СПИСЪК НА ОПЛ СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С МЦ”СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” ЗА ДЕЖУРЕН КАБИНЕТД-р Алексиева,Христина (ж.к.Славейков)
Д-р Андреева,Таня (ж.к.Бр.Миладинови)
Д-р Боева,Диана (ж.к.Славейков)
Д-р Вангелова,Соня (ж.к.Зорница)
Д-р Гаврилова,Снежанка(ж.к.Възраждане)
Д-р Ганчева,Красимира (ж.к.Лазур)
Д-р Георгиев,Петко(с.Дебелт)
Д-р Георгиева,Диана (ж.к.Зорница)
Д-р Георгиева,Красимира(гр.Средец)
Д-р Гичева,Николина(кв.Сарафово)
Д-р Градинаров,Бончо(гр.Созопол)
Д-р Григорова,Дора(гр.Бургас)
Д-р Дамбова,Мариана (ж.к.Лазур,кв.Г.Езерово)
Д-р Денчева,Димка (ж.к.Зорница)
Д-р Дерменджиева,Валерия(гр.Средец)
Д-р Димитрова,Мария (ж.к.Зорница)
Д-р Димитрова,Радка (ж.к.Зорница)
Д-р Дралчева,Ивелина (ж.к.Зорница)
Д-р Дънкова,Радослава (ж.к.Лазур)
Д-р Дюлгерова,Албена(гр.Черноморец)
Д-р Жечева,Ваня (ж.к.Лазур)
Д-р Здравкова,Дора(кв.Черно море)
Д-р Иванов,Димитър(с.Зидарово)
Д-р Иванова,Даринка (ж.к.Славейков)
Д-р Иванова,Цонка (ж.к.Лазур)
Д-р Йорданова,Йовка(ж.к.Лазур)
Д-р Кавукджиян,Мария(ж.к.Лазур)
Д-р Кенолова,Росица (ж.к.Славейков)
Д-р Компанска,Яна (ж.к.Славейков)
Д-р Костова,Виолета(ж.к.Лазур)
Д-р Крачков,Димитър (ж.к.Зорница)
Д-р Марангозова,Марияна(кв.Сарафово)
Д-р Маркова,Йонка (ж.к.Славейков)
Д-р Медаров,Велимир (ж.к.Славейков)
Д-р Мелконян,Жираир(кв.Ветрен )
Д-р Мигарова,Миглена (ж.к.Славейков)
Д-р Милкинов,Кольо (ж.к.Зорница)
Д-р Миразчийска,Ирена (ж.к.Славейков)
Д-р Неделчева,Ирина (ж.к.Зорница)
Д-р Николова,Златина(с.Рудник)
Д-р Нончева,Елиана (ж.к.Зорница)
Д-р Нохчева,Невена (ж.к.Зорница)
Д-р Памукчийски,Христо(с.Брястовец)
Д-р Панайотов,Пламен (ж.к.Бр.Миладинови)
Д-р Панекова,Росица (ж.к.Зорница)
Д-р Петров,Георги(с.Равнец)
Д-р Петров,Цеко (ж.к.Бр.Миладинови)
Д-р Попова,Нина (ж.к.Зорница)
Д-р Рачева,Мариана (ж.к.Славейков)
Д-р Робева,Даниела (ж.к.Бр.Миладинови)
Д-р Русева,Веселина(с.Ахелой)
Д-р Спиридонова,Елена(ж.к.Славейков)
Д-р Стойчева,Райна(ж.к.Зорница)
Д-р Стоянов,Галин(кв.Черно море)
Д-р Стоянова,Мара(гр.Средец)
Д-р Танева,Антония(гр.Средец)
Д-р Тодоров,Димитър (ж.к.Лазур)
Д-р Христов,Михаил (ж.к.Зорница)
Д-р Христова,Пламена (ж.к.Зорница)
Д-р Чавдарова,Надежда (ж.к.Славейков)
Д-р Чепилева,Милена (ж.к.Славейков)
Д-р Чиликова,Диана (ж.к.Бр.Миладинови)