четвъртък, 1 септември 2016 г.

Благодарствено писмо от НЧ • Ангел Димитров 1929 • кв.Сарафово към г-жа Даниела Дюлгерова

01.09.2016 четвъртък
БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАПРАВЕНО ДОБРО

Днес по банковата сметка на НЧ • Ангел Димитров 1929 • в превод от Лондон бе получена
цялата необходима сума за обезопасяване на читалищната сцена. Ще направим всичко възможно ремонтните дейности да приключат преди началото на учебната година.


За направеното добро сърдечно благодарим на г-жа Даниела Дюлгерова.

А на Мишо Недялков и Наташа Беспалая благодарим за медийната подкрепа.

За хора като тях Жорж Санд е написала:

„Пази добре в себе си това съкровище - добротата.
Знай как да даваш без колебание, как да губиш без съжаление и
как да придобиваш без подлост.“

Източник: НЧ • Ангел Димитров 1929 • кв.Сарафово