четвъртък, 8 септември 2016 г.

Вижте кога ще има родителски срещи в Сарафово

09.09.2016 петъкРОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

II - IV клас на 12.09.2016 г. от 17.30 часа

V - VII клас на 13.09.2016 г. от 17.30 часа

Източник: ОУ "Христо Ботев" гр. Бургас, кв.Сарафово