неделя, 16 октомври 2016 г.

Благоустрояване на Експоцентър "Стари самолети" в Сарафово

16.10.2016 неделяОбщина Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Благоустрояване на Експоцентър "Стари самолети", УПИ I-17, кв.11, кв. Сарафово, гр. Бургас".

Източник: Община Бургас