вторник, 22 ноември 2016 г.

Вижте кога и къде ще изплащат......

22.11.2016 вторник


ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СИК ОТ ПРОВЕДЕНИ ИЗБОРИ 2016 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Г Р А Ф И К

за изплащане на възнаграждения на СИК от проведени ИЗБОРИ 2016 г.
на 06.11.2016 г. и на 13.11.2016 г.

Ц А У Кв. Сарафово

Място на изплащане:Д"ЦАУ Изгрев" к-с "Зорница" бл.47 Каса

Час/Дата

От 14.00 часа на 24.11.2016г.

Източник: Община Бургас