сряда, 9 ноември 2016 г.

Събиране извозване и обезвреждане на битови отпадъци в Сарафово

09.11.2016 сряда

Със своя заповед кметът Димитър Николов определи граници на районите в рамките на община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата. В тях през 2017 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:

А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;

Б. Вилни зони и селищни образувания;

В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.

*** Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва:Източник:burgasinfo.com