понеделник, 13 февруари 2017 г.

Без строителство в Сарафово от 1 юли ако съветниците разрешат
13.02.2017 понеделник


Общински съвет – Бургас ще гласува предложеният от кмета Димитър Николов период за забрана на строителните дейности на територията на общината по смисъла на Закона за устройство на Черноморското крайбрежия. Според текстовете в закона забраната влиза в сила от 15 май. Строителството може да бъде възобновено на 1 октомври.

Като изключение в чл. 15, ал. 2 от ЗУЧК е предвидена възможност Черноморските Общини самостоятелно да определят периода и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи през курортния сезон. Това правомощие е предоставено на Общинските съвети и може да бъде упражнено не по-късно от 1 март на съответната година, като следва да бъде обявено на интернет страницата на общината.

Кметът Николов предлага забраната за строителство в Бургас да бъде от 1 юли 2017 г. до 15 септември 2017 г., но само за територията на: кв. „Сарафово.

Докладната записка ще бъде гласувана от Обс – Бургас в края на месец февруари.