четвъртък, 23 февруари 2017 г.

Най-новото разписание на автобус № 15
23.02.2017 четвъртък


Маршрут:

Автогара Юг – ул. “Булаир” – бул. “Демокрация” – бул. “Стефан Стамболов” – ул. “Транспортна” – Летище Бургас – кв. Сарафово, ул. “Октомври” – ул. “Ангел Димитров” – ул. “Брацигово”

кв. Сарафово, ул. “Брацигово” – р. Летище Бургас – ул. “Транспортна” – бул. “Стефан Стамболов” – бул. “Демокрация” – ул. “Булаир” – Автогара Юг

Спирки по линия 15
/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/


Разписание от Бургас, Автогара Юг

от понеделник до събота

05:30; 05:50; 06:05; 06:20; 06:35; 06:50; 07:05; 07:20; 07:35; 07:50; 08:05; 08:20; 08:40; 09:00; 09:20; 09:40; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:20; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15;40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:15; 19:30; 19:45; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:15; 23:00

неделя (празник)

06:05; 06:40; 07:05; 07:30; 07:55; 08:20; 08:50; 09:25; 09:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:10; 14:50; 15:20; 15:45; 16:05; 16:35; 17:00; 17:30; 18:10; 18;30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00

Разписание от кв. Сарафово, ул. “Брацигово”

от понеделник до събота

05:00; 06:05; 06:25; 06:40; 06:55; 07:10; 07:25; 07:40; 07:55; 08:10; 08:25; 08:40; 08:55; 09:15; 09:35; 09:55; 10:15; 10:35; 10:55; 11:15; 11:35; 11:55; 12:15; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 13:50; 14:05; 14:20; 14:35; 14:55; 15:15; 15:35; 15:55; 16:15; 16:35; 16:55; 17:15; 17:35; 17:55; 18:15; 18:35; 18:50; 19:05; 19:20; 19:35; 19:50; 20:05; 20:20; 20:35; 21:05; 21:35; 22:05; 22:50

неделя (празник)

05:30; 06:40; 07:15; 07:40; 08:05; 08:30; 08:55; 09:25; 10:00; 10:30; 10:55; 11:20; 11:45; 12:10; 12:35; 13:00; 13:25; 13:50; 14:15; 14:45; 15:25; 15:55; 16:20; 16:40; 17;05; 17:35; 18:00; 18:40; 19:00: 19:35; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30

Карта на линия 15

/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/