събота, 18 февруари 2017 г.

Започва изграждането на инфраструктура в новият квартал Кюшето


18.01.2017 събота


Общината иска безвъзмездно имоти от държавата

В най-скоро време ще започне изграждането на инфраструктурата и озеленяването за новия квартал на Бургас, който ще се намира в землището "Ъгъла" между Сарафово и солниците. За целта община Бургас ще поиска безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти от държавата в землището. Става дума за общо около 3700 кв.м., които са една малка част от общата площ от 30529 кв.м.

Очаква се новият квартал да бъде изграден по всички правила на съвременното градоустройство с улици, тротоари, зелени площи, обществени сгради, зони за отдих

"Сарафово е квартал на град Бургас с над 3000 жители. В квартала има усилено строителство на жилищни сгради както за сезонно, така и за постоянно обитаване. Логично е на първи етап да се подготви територията като се изградят елементите на техническата инфраструктура, озеленяването и благоустрояването – задачи все важни и приоритетни за общинската администрация, свързани с динамичното развитие на региона и желанието на местните хора за инвестиране в земите на своите предци по начин, актуален за съвременния живот и отговарящ на правилата и нормативните изисквания." обосновава се Димитър Николов в докладната.

Още в края на миналата година кметът призна, че землището между летището и квартал "Сарафов"о" ще бъде едно от основните места, към които ще расте градът.

Източник: e-burgas.com