четвъртък, 9 февруари 2017 г.

Познавате ли това момче от Сарафово ?

10.02.2017 петък

Изгубена карта за градския транспорт. Картата е при кметския наместник Ниделин Недялков.