понеделник, 27 февруари 2017 г.

Община Бургас глобява строители, които замърсяват
27.02.2017 понеделникЗа изминалата 2016-та година инспекторите от дирекция "Околна среда" в Община Бургас са извършили над 1000 проверки на строителни обекти. Проверени за този период са общо 1036 строежа, а резултатите от тях са - 199 съставени предписания, 75 акта за нарушения и 75 наказателни постановления.

Най-честите нарушения, които общинските еко инспектори установяват при проверки на строителните обекти са замърсяване на съседните тротоари, улици и градинки със строителни отпадъци, кал и земни маси, натрупване и разхвърляне на строителни материали извън границите на обекта и липсваща ограда на строежа.

Община Бургас ще продължи да следи за нарушения от строителните фирми, замърсявания на околната среда и недопускане на запрашаване на въздуха при извършване на строителство на нейна територия. Общинска администрация призовава гражданите при констатиране на нередност незабавно да подадат сигнал на горещия телефон на дирекция "Околна среда" - 056/ 843 891 или на дежурния денонощен телефон в Общината - 056/84 15 60. Това ще позволи на еко инспекторите да извършат бърза проверка на място и да предотвратят по-нататъшно повреждане на градската инфраструктура и замърсяване на въздуха и околната среда.