четвъртък, 9 февруари 2017 г.

СЪВЕТЪТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ: НЕ ПИПАЙТЕ БЕДСТВАЩИ ИЛИ МЪРТВИ ПТИЦИ
09.02.2017Специалистите в Бургас изготвиха препоръки за действия към хората, които искат да помогнат на бедстващи или умиращи птици. Необходимостта от новите мерки е свързана с опазване на здравето на жителите в условията на повишена смъртност на птици, поради силно застудяване и птичи грип.

Представители на отговорните институции в града - Община Бургас, Областната дирекция по безопасност на храните, РИОСВ и БДЗП - Природозащитен център "Пода", обсъдиха конкретните рискове за здравето и живота на хората, недостатъчната им информираност относно същността на проблема и намесата в естествените природни процеси за поддържане на популацията на дивите видове.

Според тях, въпреки проявеното състрадание и желание на гражданите за оказване на помощ към бедстващите или мъртви птици, те не трябва по никакъв начин да ги докосват, улавят или вдигат. Това води до риск за заразяване с опасна болест или риск птицата да ги нарани.

Сегашното законодателство разпорежда в случаите на мъртви птици гражданите да информират Дирекцията по безопасност на храните, а на живи птици от защитени видове - РИОСВ.

Големи рискове крие и спасяването на птици от заледени водоеми. В наложителни случаи (напр. световно застрашени видове птици) това се прави от обучени хора, като се използват машини с автоматични противопожарни стълби или със специални кошове на телескопични устройства.

Повишен риск за заразяване на хората крият и струпванията на птици в незамръзнали водоемите или по крайбрежието на морето. Това ще доведе и до обезпокояване на птиците и големи загуби на енергия, ако бъдат принудени да се преместят, което в зимни условия затруднява оцеляването им.

Изкуствено подхранване на някои видове птици може да се организира, но трябва да бъде след консултация със специалисти за вида и качеството на храната, мястото, времето и начина на подхранване и безопасността на хората, които ще го правят. Според специалистите подхранването не може да гарантира изцяло оцеляването на птиците и е най-добре да се прави след предварителна подготовка, в първите дни след настъпването на екстремални условия като замръзване на водоемите. За да се случи без риск, подхранването на птиците може да се организира от кметствата по места и със съдействие на местните ловно-рибарски дружинки.

При случаи с бедстващи птици и риск от заразяване с птичи грип следва да бъдат информирани гражданите за опасностите, които крие контактът с диви птици, разясняване на обстановката, мерките за безопасност и за опазване на птиците.

Източник: Община Бургас