петък, 31 март 2017 г.

ДГ"Ален мак"- на вниманието на заинтересованите родители31.03.2017 петъкДГ"Ален мак"- на вниманието на заинтересованите родители

* Приемът на децата се извършва по електронен път. Всички деца, кандидатстващи за приемане се регистрират в Eлектронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас.

* Заявления за постъпване се подават от 03.04.2017г. до 21.04.2017г.

* Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 02.05.2017г. в сайта на електронната система за прием и в ДГ.

* Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си, детето им да бъде записано от 03.05.2017г. до 16.05.2017г. на място в ДГ.

* Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.05.2017г.

* Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 19.05.2017г. до 26.05.2017г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в ДГ.

* Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 31.05.2017г., като записването на приетите деца става от 01.06.2017г. до 09.06.2017г.

* Свободните места след второ класиране се обявяват на 12.06.2017г.

* Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при трето класиране в срок от 13.06.2017г. до 16.06.2017г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в ДГ.

* Обявяването на резултатите с приетите деца от трето класиране се извършва на 20.06.2017г., като записването на приетите деца става от 21.06.201г. до 28.06.2017г.

* Свободните места след трето класиране се обявяват на 30.07.2017г.

* Записването на деца след трето класиране се извършва в ДГ.

Директор: Р.Топалова