петък, 10 март 2017 г.

ЕКОЛОЗИ ОПИТВАТ ДА СЪЗДАДАТ “ПЕЛИКАНСКИ КВАРТАЛ” МЕЖДУ САРАФОВО И БУРГАС10.03.2017 петък


В края на годината Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), заедно с партньори от БДЗП и с подкрепата на доброволци от Бургас и страната, изградиха две дървени платформи на близко разстояние една от друга, които отговарят на всички жилищни изисквания на пеликаните - застлани са с тръстикови снопи, отдалечени са от сушата и от всякаква човешка дейност и имат за цел да привлекат къдроглавите пеликани да загнездят тук. "Пеликанският квартал" е минал и всички процедури за съгласуване с МОСВ и РИОСВ - Бургас.


За да бъдат привлечени птиците, е ангажиран скулпторът Николай Тодоров, който се занимава с изработване на макети на растения и животни. Той създаде за целите на проекта два къдроглави пеликана. През почивните дни "младото семейство" се нанесе в новия си дом и гордите им осанки могат да бъдат наблюдавани с бинокъл от Пътеката на саблеклюна или от пътя Бургас - Сарафово. Сега се търсят имена на двете птици. Изпращайте своите предложения във фейсбук Солта на живота, където има форма за гласуване и добавяне на предложения. За най-оригиналните ще има специални награди, а кръстникът на птиците ще получи книгата "Бозайниците в България".


Идеята е макетите да покажат на къдроглавите пеликани, които почиват и нощуват на близките валове, че непознатите за тях платформи са всъщност нова възможност да прекарат безопасно времето си в Атанасовско езеро, а защо не и да отгледат свое потомство тук.

От консервационна гледна точка, това е интересен експеримент, който е широко прилаган при различни видове птици, включително и пеликани, за привличане и засилване на размножителните инстинкти.

Бургаските езера са много важни за двата вида пеликани, срещащи се у нас - розов и къдроглав. Тук се наблюдават най-големите числености на двата вида за страната. Розовите се срещат в езерата основно по време на миграция, а къдроглавите също така остават и да зимуват и се хранят тук.

За съжаление тези впечатляващи птици не гнездят при нас. До миналата година къдроглави пеликани гнездяха само в езерото Сребърна. След дългогодишна съвместна работа на Българското дружество за защита на птиците и Дирекцията на парк "Персина", къдроглавите пеликани загнездиха през 2016 в блатата на остров Персин. Това дава надежда да бъде направен такъв опит и в Бургас.

За повече информация: Спас Узунов, БФБ - 0896 798835.