понеделник, 13 март 2017 г.

Свлачището на Сарафово13.03.2017 понеделникУКРЕПВАНЕТО НА СВЛАЧИЩЕТО НА САРАФОВО ЩЕ ЗАВЪРШИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Силен вятър и вълнение прекъснали работата на обекта през зимата, но всичко върви по график

Укрепването на свлачището в бургаския квартал Сарафово ще продължи и през следващите две години, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за e-Burgas.com.


В момента на обекта се работи активно и няма закъснение на строително-монтажните работи. През зимата на няколко пъти е имало преустановяване на дейността, поради силен вятър и вълнение в морето, но това няма да повлияе на крайния срок, твърдят още от министерството.


На място ще трябва да се изгради надлъжно брегоукрепително противоабразионно съоръжение (дамба) с дължина 1430 м и изграждане на укрепителни и отводнителни съоръжения за укрепване на свлачището на Сарафово. Неговата площ е от 745 дка и се намира на стръмния скат между ул. „Ангел Димитров“ и Черно море.


Очаква се с изпълнението на противосвлачищните и противоабразионните съоръжения да се предотврати абразията и разрушаването на брега и да се осигури общата устойчивост на свлачищния терен. По този начин ще се гарантира надеждната експлоатация на техническа инфраструктура, ще се намали риска от разрушаване на вече изградените брегоукрепителни съоръжения, ще се обособят зелени зони за рекреация.


Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно поименните разпределения на разходите на МРРБ за съответните години, през които се извършва строителство. В рамките на бюджета за 2017 г. са предвидени финансови средства за продължаване СМР. Те ще продължат и през следващите години при осигурено финансиране.

Източник: e-burgas.com