петък, 3 март 2017 г.

СПРАВКА С ДЕЖУРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДСКИ БОЛНИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

03.03.2017 петъкОбщина Бургас и Регионална здравна инспекция - Бургас изискаха от болничните заведения в града да изготвят ежемесечна справка с информация за дежурствата на лекарите в най-търсените специалности. Целта е пациентите и техните семейства да знаят къде да търсят необходимата им специфична помощ и да не губят ценно време в придвижване от едно до друго място. Не всяка болница разполага с еднакъв потенциал в най-търсените специалности - ортопедия, травматология, педиатрия, хирургия. Много от тях са профилирани. Затова Община Бургас съветва своите жители и гости да следят справката. Графиците за дежурства се изготвят така, че да няма необгрижени пациенти, включително нощем и през почивните дни.

Полезната информация се публикува ежемесечно в сайта www.burgas.bg - раздел "Здравеопазване", подраздел "Здравен каталог":http://www.burgas.bg/bg/hospitalsЕто справката за месец март 2017 година, която предлагаме на вашето внимание:МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "Неврохирургия"1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 01.03.2017 г. до 08.00. на 13.03.2017 г. - денонощно;2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 13.03.2017 г. до 08.00 на 21.03.2017 г. денонощно3. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 21.03.2016 г. до 08.00. на 01.04.2017 г. - денонощно;МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "Ортопедия и травматология"1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.03.2017 г. до 08.00 на 06.03.2017 г. денонощно, нечетни дни 01.03.2017 , 03.03. 2017 г., , 05.03. 2017 г.,2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.03.2017 г. до 08.00 на 06.03.2017 г. денонощно, четни дни 02.03.2017 , 04.03. 2017 г.;3. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 06.03.2017 г. до 08.00 на 09.03.2017 г. денонощно;4. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 09.03.2017 г. до 08.00 на 20.03.2017 г. денонощно, нечетни дни 09.03.2017 , 11.03. 2017 г., , 13.03. 2017 г., , 15.03. 2017 г., 17.03. 2017 г., 19.03. 2017 г.,5. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 10.03.2017 г. до 08.00 на 20.03.2017 г. денонощно, четни дни 10.03.2017 , 12.03. 2017 г., , 14.03. 2017 г., , 16.03. 2017 г., 18.03. 2017 г.;6. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 20.03.2017 г. до 08.00 на 23.03.2017 г. денонощно;7. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.03.2017 г. до 08.00 на 24.03.2017 г. денонощно;8. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 24.03.2017, до 08.00 на 25.03.2017 г. денонощно9. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 25.03.2017 г. до 08.00 на 26.03.2017 г. денонощно;10. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас от 08.00 на 26.03.2017 г. до 08.00 на 27.02.2017 г. денонощно;9. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.03.2017 г. до 08.00 на 28.03.2017 г. денонощно;10. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас от 08.00 на 28.02.2017 г. до 08.00 на 29.02.2017 г. денонощно;11. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 29.03.2017 г. до 08.00 на 30.03.2017 г. денонощно;12. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 30.03.2017 г. до 08.00 на 31.03.2017 г. денонощно;13. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 31.03.2017 г. до 08.00 на 01.04.2017 г. денонощно;МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.03.2017 г. до 08.00 на 15.03.2017 г. денонощно;2. МБАЛ "Д-Р МАДЖУРОВ" ООД, гр. Бургас- от 08.00 на 15.03.2017 г. до 08.00 на 23.03.2017 г. - между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;3. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.03.2017 г до 08.00 ч. на 01.04.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "УРОЛОГИЯ"1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.03.2017 г. до 08.00 на 14.03.2017 г. денонощно;2. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 ч. на 14.03.17 г. до 08.00 ч. на 17.03.17 г.денонощно;3. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 17.03.2017 г. до 08.00 на 23.03.2017 г. денонощно;4. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.03.2017 г. до 08.00 на 24.03.2017 г. денонощно;5. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 24.03.2017 г. до 08.00 на 25.03.2017 г. денонощно;6. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 25.03.2017 г. до 08.00 на 26.03.2017 г. денонощно;7. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 26.03.2017 г. до 08.00 на 27.03.2017 г. денонощно;8. МБАЛ ".ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.03.2017 г. до 08.00 на 28.03.2017 г. денонощно;9. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 28.03.2017 г. до 08.00 на 29.09.2017 г. денонощно;10. МБАЛ ".ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 29.03.2017 г. до 08.00 на 30.03.2017 г. денонощно;11. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 30.03.2017 г. до 08.00 на 01.04.2017 г. денонощно.

Източник: Община Бургас