събота, 8 април 2017 г.

Млади програмисти създават лого на авиомузея край летището в квартал Сарафово


08.04.2017 събота


Участниците от отличените отбори в състезанието "Хакатон 2017" ще работят по създаване на иновативно лого на най-новата в града инициатива - "Бургас харесва младите".

Създаването й е по идея на кмета Димитър Николов и цели да насърчи сътрудничеството между младите хора в града и реалното участие на младежката бургаска общност във вземането на решения и реализацията на съвместни проекти.

Младите програмисти и дизайнери, които се включиха в първата работна среща, провела се в Културен дом на нефтохимика, са представители на петте отбора, заели призовите места в Хакатон` 2017 - отбор Untitled1от ПМГ, IndexOutOfRange /ПМГ/, 2B||!2B /ПМГ/, The forest rangers /ПМГ и АЕГ/ и отбор ПГМЕЕ.

Постиженията на младежите в областта на софтуерната разработка, дизайна, информационните технологии и иновативни продукти, и показаните резултати от приключилия наскоро хакатон, са една от причините те да бъдат включени в инициативата.

Медиатор на срещата бе Мартина Куцарова - отговорник "Младежки дейности" при Община Бургас, която им възложи и една от първите задачи - да дават предложения за дизайн на лого, представящо слогана на инициативата, което да е разпознаваемо и практично. Най-интересното и подходящото от тях ще бъде изработено и ще стане официално лого на инициативата.

Най-силен интерес в младите програмисти предизвика предложението за създаване на лого и на интерактивни платформи, които да станат част от най-новата атракция на Община Бургас - Авиомузея край летището в квартал Сарафово. Той включва девет стари самолета от военновъздушната, гражданската и селскостопанската авиация, които ще бъдат превърнати в интересни атракциони за посетителите, а вътрешността им ще представлява интерактивен музей. Младежите ще имат възможност да дават идеи и да разработват иновативни платформи като информационни табели, ултравиолетова стая, пилотска кабина с виртуални очила, пресъздаващи реален полет, видеомапинг, аудио-визуални ефекти и др.

Участниците в новата инициатива "Бургас харесва младите" ще работят и по създаване на информационна платформа - сайт, мобилно приложение за смартфон или др., която ще събере на едно място всички идеи, дейности и събития, свързани с младите хора и Бургас - култура, социални дейности, превенция, образование, трудова заетост, програми и стажове.

Източник: Община Бургас