сряда, 10 май 2017 г.

СПРАВКА С ДЕЖУРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДСКИ БОЛНИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ10.05.2017 срядаОбщина Бургас и Регионална здравна инспекция - Бургас изискаха от болничните заведения в града да изготвят ежемесечна справка с информация за дежурствата на лекарите в най-търсените специалности. Целта е пациентите и техните семейства да знаят къде да търсят необходимата им специфична помощ и да не губят ценно време в придвижване от едно до друго място. Не всяка болница разполага с еднакъв потенциал в най-търсените специалности - ортопедия, травматология, педиатрия, хирургия. Много от тях са профилирани. Затова Община Бургас съветва своите жители и гости да следят справката. Графиците за дежурства се изготвят така, че да няма необгрижени пациенти, включително нощем и през почивните дни.


* Ето справката за месец май 2017 година, която предлагаме на Вашето внимание:МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "Неврохирургия"

1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 01.05.2017 г. до 08.00. на 08.05.2017 г. - денонощно;

2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 08.05.2017 г. до 08.00 на 16.05.2017 г. денонощно

3. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 16.05.2016 г. до 08.00. на 01.06.2017 г. - денонощно;МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "Ортопедия и травматология"

1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.05.2017 г. до 08.00 на 09.05.2017 г. денонощно, нечетни дни 01.05.2017 , 03.05. 2017 г., , 05.05. 2017 г., , 07.05. 2017 г.,

2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.05.2017 г. до 08.00 на 09.05.2017 г. денонощно, четни дни 02.05.2017 , 04.05.2017 г.; 06.05. 2017 г.; 08.05. 2017 г.;

3. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 09.05.2017 г. до 08.00 на 12.05.2017 г. денонощно;

4. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 13.05.2017 г. до 08.00 на 19.05.2017 г. денонощно, нечетни дни 13.05.2017 , 15.05.2017 г., , 17.05. 2017 г., ,

5. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 12.05.2017 г. до 08.00 на 24.05.2017 г. денонощно, четни дни 12.05.2017 г. , 14.05.2017 , 16.05. 2017 г., , 18.05. 2017 г.;

6. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 19.05.2017 г. до 08.00 на 26.05.2017 г. нечетни дати денонощно - 19.05. 2017 г., 21.05. 2017 г., 23.05. 2017 г., 25.05. 2017 г.,

7. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 20.05.2017 г. до 08.00 на 21.05.2017 г. денонощно;

8. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас:

- от 08.00 на 22.05.2017 г. до 08.00 на 23.05.2017 г. денонощно;

- от 08.00 на 24.05.2017 г. до 08.00 на 25.05.2017 г. денонощно;

- от 08.00 на 26.05.2017 г. до 08.00 на 27.05.2017 г. денонощно;

9. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.05.2017 г. до 08.00 на 29.05.2017 г. денонощно;

10. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 29.05.2017 г. до 08.00 на 01.06.2017 г. денонощно;МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"

1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.05.2017 г. до 08.00 на 15.05.2017 г. денонощно;

2. МБАЛ "Д-Р МАДЖУРОВ" ООД, гр. Бургас- от 08.00 на 15.05.2017 г. до 08.00 на 23.05.2017 г. - между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

3. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.05.2017 г до 08.00 ч. на 01.05.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "УРОЛОГИЯ"

1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.05.2017 г. до 08.00 на 10.05.2017 г. денонощно;

2. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 ч. на 10.05.17 г. до 08.00 ч. на 14.05.17 г.денонощно;

3. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 14.05.2017 г. до 08.00 на 19.05.2017 г. денонощно;

4. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 19.05.2017 г. до 08.00 на 26.05.2017 г. нечетни дати денонощно - 19.05. 2017 г., 21.05. 2017 г., 23.05. 2017 г., 25.05. 2017 г.,

5. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 20.05.2017 г. до 08.00 на 27.05.2017 г. четни дати денонощно - 20.05. 2017 г., 22.05. 2017 г., 24.05. 2017 г., 26.05. 2017 г.,

6. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.05.2017 г. до 08.00 на 01.06.2017 г. денонощно.