петък, 5 май 2017 г.

Съобщение от ДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК”05.05.2017 петъкДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК”
гр. Бургас, ул. „Антон Иванов” №24, тел.:056872238

ОБЯВЯВА

Процедурата за прием на деца в детска градина „Ален мак” през учебната 2017/ 2018 година както следва:
1. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си, детето им да бъде записано от 03.05.2017г. до 16.05.2017г. на място в ДГ;

2. Необходими документи:
- заявление по образец;
- декларация за предоставяне на личните данни;
- копие от удостоверение за раждане на детето.

3. Документите се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ.

4. Началото на учебната година е на 15.09.2017 г.

5. Списъците с разпределението на децата по групите ще се изнесат в ДГ не по- късно от 01.09.2017г.

6. В срок от 1.09.2017 г. до 15.09.2017г. родителите трябва да направят медицински изследвания/ по образец за постъпване на детето в ДГ и осигурят присъствие му в групата в учебно време, но не по късно от 01.10.2017;

В детската градина е създадена необходимата организация за информиране на родителите по всички въпроси, свързани с приема и организацията на предучилищното образование.

Директор: Росица Топалова