събота, 20 май 2017 г.

Почистване на дерето в Сарафово20.05.2017 събота


Община Бургас продължава превантивните мерки за предотвратяване на евентуални наводнения на нейна територия. Те са част от програмата за ограничаване на последствията от природни бедствия. Почистването започна през април и ще продължи до без прекъсване до ноември месец. То обхваща коритата на реките и деретата, които попадат в урбанизираната територия на населените места. В работата участват и хора, лишени от свобода, на които е осигурено необходимото оборудване.


НАИМЕНОВАНИЕ НА ВОДНИЯ ОБЕКТ

Дере, преминаващо през квартала Кв. ,,Сарафово"

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия. Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.