вторник, 9 май 2017 г.

Предвидено е разширение на промишлената зона на кв. "Сарафово"
09.05.2017 вторник

Арх. Веселина Илиева завършва ВИАС (Висшинститут по архитектура и строителство), София, специалност "Архитектура". Преди да заеме поста главенархитект на община Бургас, натрупва професионален опит на различни позиции –като гл. експерт ТСУ, гл. специалист ТСУ и жп контрол, председател на архитектурно-художественоодобряване на проекти. Работила е в Тeриториална проектантска организация –Бургас, община Созопол и Институт по корабостроене.

- Г-жо Илиева, къде ще са новите индустриални терени на Бургас?

-Усвояват се нови площи за производствени дейности в отдалечени от активните жилищни зони територии на града. Предвидените нови устройствени зони са изцяло съобразени с изискванията за опазване на околната среда и със санитарно-хигиенните изисквания.

Изнасянето на същински производства в тези новообособени зони ще допринесе и за подобряване на микроклимата, чистотата на въздуха и шумовото замърсяване и ще повиши комфорта на обитаване. С плана са предвидени такива терени в непосредствена близост до всички отделните структурни единици на града, така че да се осигури и възможност за намаляване на трудовите пътувания и осигуряване на условия на труд в близост до зоните за обитаване.

С цел разсредоточаване на натоварването, намаляване на трудовите пътувания и създаване на удобства за гражданите в непосредствена близост до всяка от новите жилищни зони и във връзка с производствените и обслужващи зони е предвиден и самостоятелен локален център и зони за развитие на бизнеса. Предвиждания за нови зони за обществено обслужване и нови зони за труд осигуряват дългосрочна прогноза и ще поемат нуждите на разрастващия се град.

В атрактивни зони, разположени около основни транспортни артерии и в непосредствена близост с ПЗ "Север" и северно от комплекс "Изгрев", са обособени смесени устройствени зони с потенциал за развитие на високотехнологични производства и обслужване. Територията на ПЗ "Юг" и ПЗ "Победа", наситена с производства, включително и замърсяващи, е предвидена като смесена устройствена зона за чисти производства.

Предвидено е разширение на промишлената зона до кв. "Долно Езерово", на промишлената зона на кв. "Сарафово" и на промишлената зона на кв. "Меден рудник". Местата на промишлените зони са в непосредствена връзка с основни транспортни артерии (автомобилни и железопътни), осигуряващи бързи връзки с пристанища и летище.

Източник: flagman.bg