вторник, 13 юни 2017 г.

Синята зона стигна до Сарафово13.06.2017 вторник


Зоната за платено паркиране в Бургас е на път да стигне и до квартал Сарафово. Кметът Димитър Николов вече е входирал докладна записка в Общински съвет-Бургас за въвеждането на Синя зона в паркинга, който се намира до кръговото по пътя за Поморие.

Причини за въвеждането на предложението били редица депозирани жалби и многократно изразено недоволство от страна на живущите в Сарафово, относно безразборното паркиране на автомобили и злоупотреба от страна на фирми, занимаващи се с отдаване на автомобили под наем, на мястото.

Според администрацията практиката показвала, че след въвеждането на Синята зона се наблюдавала значителна регулация на паркирането. Към момента там липсвала организация и регулиране на паркирането, което затруднявало движението на гражданите живеещи в Сарафово.

Кварталът ежедневно се посещавал от голям брой граждани и гости, което правил проблемът с паркирането все по-голям и обуславял необходимостта от въвеждане на контролен режим на платеното паркиране. Решението за докладната ще се вземе на сесията на ОбС в края на месеца.

Източник: burgasnews.com