петък, 2 юни 2017 г.

СПРАВКА С ДЕЖУРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДСКИ БОЛНИЦИ ПРЕЗ ЮНИ02.06.2017 петъкОбщина Бургас и Регионална здравна инспекция - Бургас изискаха от болничните заведения в града да изготвят ежемесечна справка с информация за дежурствата на лекарите в най-търсените специалности. Целта е пациентите и техните семейства да знаят къде да търсят необходимата им специфична помощ и да не губят ценно време в придвижване от едно до друго място. Не всяка болница разполага с еднакъв потенциал в най-търсените специалности - ортопедия, травматология, педиатрия, хирургия. Много от тях са профилирани. Затова Община Бургас съветва своите жители и гости да следят справката. Графиците за дежурства се изготвят така, че да няма необгрижени пациенти, включително нощем и през почивните дни.

Полезната информация се публикува ежемесечно в сайта www.burgas.bg - раздел "Здравеопазване", подраздел "Здравен каталог": http://www.burgas.bg/bg/hospitals* Ето справката за месец юни 2017 година:МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "Неврохирургия"

1. УМБАЛ БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00. на 12.06.2017 г. - денонощно;

2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 12.06.2017 г. до 08.00 на 20.06.2017 г. денонощно

3. УМБАЛ БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 20.06.2016 г. до 08.00. на 01.07.2017 г. - денонощно.МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "Ортопедия и травматология"

1. УМБАЛ БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г. денонощно, нечетни дни 01.06.2017 , 03.06. 2017 г., , 05.06. 2017 г., 07.06. 2017 г., 09.06. 2017 г., 11.06. 2017 г.,

2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г. денонощно, четни дни 02.06.2017 , 04.06. 2017 г.; 06.06. 2017 г.;08.06. 2017 г.;10.06. 2017 г.;

3. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 12.06.2017 г. до 08.00 на 15.06.2017 г. денонощно;

4. УМБАЛ БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 15.06.2017 г. до 08.00 на 26.06.2017 г. денонощно, нечетни дни 15.06.2017 , 17.06. 2017 г., , 19.06. 2017 г., , 21.06. 2017 г., 23.06. 2017 г., 25.06. 2017 г.,

5. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 16.06.2017 г. до 08.00 на 26.06.2017 г. денонощно, четни дни 16.06.2017 , 18.06. 2017 г., , 20.06. 2017 г., , 22.06. 2017 г., 24.06. 2017 г.;

6. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 26.06.2017 г. до 08.00 на 29.06.2017 г. денонощно;

7. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 29.06.2017 г. до 08.00 на 01.07.2017 г. денонощно.МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"

1. УМБАЛ БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 15.06.2017 г. денонощно;

2. МБАЛ "Д-Р МАДЖУРОВ" ООД, гр. Бургас- от 08.00 на 15.06.2017 г. до 08.00 на 23.06.2017 г. - между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

3. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.06.2017 г до 08.00 ч. на 01.07.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни.МЕСЕЧЕН ГРАФИК по медицинска специалност "УРОЛОГИЯ"

1. УМБАЛ БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г. денонощно;

2. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 ч. на 12.06.17 г. до 08.00 ч. на 16.06.17 г.денонощно;

3. УМБАЛ БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 16.06.2017 г. до 08.00 на 01.07.2017 г. денонощно.