четвъртък, 8 юни 2017 г.

Главният архитект на Бургас Веселина Илиева за Сарафово


08.06.2017 четвъртък


Общината има изготвени Подробни планове и за територията на местността „Ъгъла”, която свързва града с кв. "Сарафово". Процедурата по прилагане на плана е в ход. Има решение на Комисията по земеделски земи за промяна предназначението на земите. Подробният план е влязъл в сила с изключение на една много малка територия, която е обжалвана. Очакваме до края на годината всички процедури да бъдат приключени, включително и отлагането на имотите в кадастралната карта. Има интерес от страна на собствениците да приключат за собствените си имоти процедурата с плащане на държавните такси за промяна на предназначението.

От интервю на Флагман: flagman.bg