събота, 8 юли 2017 г.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ: СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ И ЗАБРАНЕНИ ЗОНИ ЗА КЪПАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН


08.06.2017 съботаЛято е и всеки иска да се изкъпе в морето, в басейн, на реката, в езеро или друг водоем. На някои места, обаче, това е опасно, а на други няма кой да ви помогне, ако нещо се случи.

Добре е бургазлии и гостите на града да са запознати с този Списък на разрешените и забранени зони за къпане през лято 2017:1. Максимално обезопасяване:

1.1. Зона за къпане № 02017 - Централен плаж, кв. Сарафово, Бургас;

1.2. Зона закъпане № 02018 - Плаж Черноморски солници - Бургас;

1.3. Зона за къпане № 02019 - Северен плаж, Бургас;

1.4. Зона за къпане № 02020 - Централен плаж, Бургас;

1.5 Зона за къпане № 02021 - Централен плаж, кв. Крайморие, Бургас;

1.6. Зона за къпане - Централен плаж "Росенец:

1.7. Зона за къпане - 400 м от морски плаж "Атанасовска коса"

1.8. Зони за къпане - всички плувни басейни, намиращи се на територията на Община Бургас, които са регистрирани в Регионална здравна инспекция - Бургас.2. Средно обезопасяване

На средно обезопасяване подлежат водните площи и прилежащите плажни ивици, които остават без стопанин след обявени конкурси за стопанисване и са неохраняеми и забранени за къпане.

2.1. Морски плаж Сарафово север;

2.2. Морски плаж Сарафово 1;

2.3. Морски плаж Сарафово 2;

2.4. Морски плажове Сарафово юг и Сарафово юг 1;

2.5. Морски плаж Крайморие - север 1;

2.6. Морски плаж Крайморие - север 2;

2.7. Морски плаж Крайморие -север 3.

2.8. Морски плаж Крайморие - юг;

2.9. Морски плаж Отманли;

2.10. Морски плаж Росенец - север;

2.11. Морски плаж Росенец - изток;

2.12. Морски плаж Вромос3. Минимално обезопасяване - забранени за къпане:

3.1. Езеро Вая;

3.2. Мандренско езеро;

3.3. Язовир Аязмото - кв. Горно. Езерово;

3.4. Язовир Домус Орман (Големия язовир, местност "Жълъда") - с. Миролюбово

3.5. Язовир Селско дере (Малкия язовир, местност "Жълъда") - с. Миролюбово

3.6. Язовир Домус Орман (горен) - с. Изворище

3.7. Язовир Селския (долен)- с. Изворище

3.8. Язовир Хурдере (местност "Бързия дол") - с. Извор

3.9. Язовир Кайлъдере ( местност "Камен дол") - с. Извор

3.10. Язовир Дермен дере - кв. Рудник

3.11. Язовир Марин дере - кв. Рудник

3.12. Язовир Канджик дере І - гр. Българово

3.13. Язовир Канджик дере ІІ - гр. Българово

3.14. Язовир Курбара дере - кв. Банево

3.15. Язовир Погребите - кв. Банево

3.16. Язовир Герена - кв. Банево

3.17. Язовир Арнаут дере І - с. Драганово

3.18. Язовир Арнаут дере ІІ - с. Драганово

3.19. Язовир Студената вода - кв. Долно Езерово.Стопаните на плажни ивици следва да осъществяват задължителни дейности на морския плаж, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, а именно: дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж.

Настоящият списък е изготвен в съответствие със Заповед № 773/ 31.03.2017 г., от името на кмета на община Бургас, Докладна записка с вх. № 26.05.2017 г. на председателя на общинска комисия по проблемите на водното спасяване и обезопасяването на водните площи през летния сезон на 2017 г. и Заповед № Т-РД-16-250/ 07.06.2017 г. на министъра на туризма.

Източник: Община Бургас