вторник, 1 август 2017 г.

Съобщение за Сарафово от Община Бургас01.08.2017 вторник


Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:

"Алея от о.т.244 до о.т.245 и паркинги за леки автомобили в обхвата на о.т.245 и о.т.246 по плана на кв.Сарафово, местност "Овошките", гр.Бургас".

Източник:Община Бургас