понеделник, 14 август 2017 г.

Общината ще разреши проблема в ДГ “Ален мак“ в кв. Сарафово


14.08.2017 понеделник


Общинската администрация намери начин да финансира ремонтирането на котелното помещение и топлозахранване на Детска градина “Ален мак“ в кв. Сарафово. Това ще стане с пренасочването на 125 000 лева, предвидени за ремонт на терени, сгради и спортни площадки на други училища, към детската градина в бургаския квартал.

Сега тя обхваща две съществуващи сгради – стара и нова. В нея се обучават 151 деца, разпределени в 1 яслена и 5 градински групи. Двете сгради са двуетажни със сутерен. Има изградена централна отоплителна инсталация с абонатна станция в сутерена на старата сграда, която досега е била захранвана от външен топлоизточник- от Летище Бургас.

След възникнала авария в топлопровода, захранващ абонатната станция с топлоносител и последвалите неуспешни опити за отстраняването ѝ става ясно, че захранването на сградите от външния топлоизточник вече не е възможно.

През зимата на 2016 година децата в детската градина се отопляваха с електрически печки, което не осигуряваше необходимата температура в помещенията и претоварваше електрическата инсталация, която не е оразмерена за такова натоварване.

За да се реши проблема, в началото на 2017 година беше възложено от директорът на детската градина изработването на технически проект -„Ремонт на съществуващо котелно помещение и топлозахранване на сгради на ДГ “Ален мак“ в кв. Сарафово, гр. Бургас“. Проектът вече е готов.

Предвидено е да бъде монтиран котел за изгаряне на пелети с номинална отоплителна мощност 230kW. Той ще е в комплект с горелка с автоматично запалване, бункер за гориво „дневна дажба”, шнек за придвижване на горивото, вентилатор за въздух, пожаробезопасна система, пепелопочистващо устройство, табло за управление, предпазен клапан 1 1/4″, 3bar, и автоматична допълваща система.

Източник: burgasnews.com