петък, 4 август 2017 г.

СПРАВКА С ДЕЖУРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДСКИ БОЛНИЦИ ПРЕЗ АВГУСТ04.08.2017 петъкОбщина Бургас и Регионална здравна инспекция - Бургас изискаха от болничните заведения в града да изготвят ежемесечна справка с информация за дежурствата на лекарите в най-търсените специалности. Целта е пациентите и техните семейства да знаят къде да търсят необходимата им специфична помощ и да не губят ценно време в придвижване от едно до друго място. Не всяка болница разполага с еднакъв потенциал в най-търсените специалности - ортопедия, травматология, педиатрия, хирургия. Много от тях са профилирани. Затова Община Бургас съветва своите жители и гости да следят справката. Графиците за дежурства се изготвят така, че да няма необгрижени пациенти, включително нощем и през почивните дни.Полезната информация се публикува ежемесечно в сайта www.burgas.bg - раздел "Здравеопазване", подраздел "Здравен каталог": http://www.burgas.bg/bg/hospitals* Ето справката за месец август 2017 година:

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "Неврохирургия"1. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00. на 09.08.2017 г. - денонощно;

2. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 09.08.2016 г. до 08.00. на 01.09.2017 г. - денонощно;

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "Ортопедия и травматология"1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 07.08.2017 г. денонощно, нечетни дни 01.08.2017 , 03.08. 2017 г., , 05.08. 2017 г., ,

2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.08.2017 г. до 08.00 на 07.08.2017 г. денонощно, четни дни 02.08.2017 , 04.08.2017 г.; 06.08. 2017 г.;

3. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 07.08.2017 г. до 08.00 на 10.08.2017 г. денонощно;

4. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 10.08.2017 г. до 08.00 на 21.08.2017 г. денонощно, четни дни 10.08.2017 г. , 12.08.2017 г. , 14.08.2017 , 16.08. 2017 г., , 18.08. 2017 г., 20.08.2017 г.

5. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 11.08.2017 г. до 08.00 на 20.08.2017 г. денонощно, нечетни дни 11.08.2017 , 13.08.2017 , 15.08.2017 г., , 17.08. 2017 г., , 19.08.2017

6. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 21.08.2017 г. до 08.00 на 24.08.2017 г. денонощно;

7. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 24.08.2017 г. до 08.00 на 31.08.2017 г. денонощно, четни дни 24.08.2017 , 26.08.2017 г.; 28.08. 2017 г.; 30.08. 2017 г.;

8. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 25.08.2017 г. до 08.00 на 01.09.2017 г. нечетни дни 25.08.2017 , 27.08.2017 , 29.08.2017 г., , 31.08. 2017 г.;МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"1 УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 21.08.2017 г. денонощно;

2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 21.08.2017 г до 08.00 ч. на 01.09.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "УРОЛОГИЯ"1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 07.08.2017 г. денонощно;

2. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 ч. на 07.08.17 г. до 08.00 ч. на 11.08.17 г.денонощно;

3. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 11.08.2017 г. до 08.00 на 01.09.2017 г. денонощно.